100% գումարի վերադարձ


Պատվիրատուն իրավասու է վերադարձնել գնված բոլոր ապրանքները, բացառությամբ Էլեկտրոնային սիգարետի հեղուկներից, անգամ եթե ապրանքն օգտագործվել է՝ առանց որևէ պատճառ նշելու, գնումը ստանալուց 2 օրվա ընթացքում և ստանալ ամբողջ գումարը։ 

Վերադարձի պայմաններ